Támogatóink és Partnereink:

Szabolcs Takarékszövetkezet

Szabolcs Takarékszövetkezet

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket végzi:

•  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

•  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

•  kulturális tevékenység,

•  kulturális örökség megóvása

•  környezetvédelem,

•  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

•  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

•  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

•  fogyasztóvédelem